Ανθρώπινο Δυναμικό

Κλειδί για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας αποτελεί η συνέργεια της γνώσης και εμπειρίας των εργαζομένων της, αξιοποιώντας την πολυσυλλεκτικότητα της διαφορετικότητας.

Η άριστη κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρείας μας εγγυάται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τεχνογνωσίας και ποιότητας των παρεχομένων λύσεων προς την επίτευξη των σκοπών της μηδενικής απόρριψης αποβλήτων και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η μακρόχρονη εμπειρία των εργαζομένων μας στο πεδίο, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και τον σχεδιασμό των εφαρμογών από το εξειδικευμένο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, προσφέρει την βέλτιστη κάθε φορά προσέγγιση.

Ευγενία Κοφίτσα

Ευγενία Κοφίτσα

Γενική Διεύθυνση

«Διασφαλίζουμε καθημερινά τη δέσμευσή μας για παροχή ποιοτικών και περιβαλλοντικών λύσεων διαχείρισης, με γνώμονα την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα»

Μάνος Δάβρης

Μάνος Δάβρης

Εμπορική Διεύθυνση

«Η ικανοποίηση των πελάτων μας αποτελεί τη δύναμή μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, σε συνεργασία μαζί σας, δημιουργεί αξία για την εταιρεία σας»

Μάριος Ραγκούσης

Μάριος Ραγκούσης

Τεχνική Διεύθυνση

«Εργαζόμαστε για την υλοποίηση της δέσμευσης της εταιρείας μας στην πράσινη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Βασιλική Παυλάκου

Βασιλική Παυλάκου

Τμήμα διεργασιών και εργαστηρίων

«Υλοποιούμε τη βέλτιστη περιβαλλοντικά διαχείριση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, με γνώμονα την ασφάλεια και την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας»