Άδειες και πιστοποιήσεις

H εταιρεία μας ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα στη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζει βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.