Όραμα και αποστολή

Η CINAR AE από το 1993  επικέντρωσε τις δραστηριότητές της στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Η εταιρεία CINAR AE δημιουργήθηκε το 1993 και από την ίδρυσή της επικέντρωσε τις δραστηριότητές της στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ και στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων  μέσω έργων διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων και μή αποβλήτων και πιστοποίησης σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Όραμά μας είναι η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συνεργατών-πελατών μας, μέσω της ανάπτυξης και παροχής τεχνολογικά προηγμένων και βιώσιμων περιβαλλοντικών εφαρμογών. Η δημιουργία και εξασφάλιση των συνθηκών διαρκούς εξέλιξης και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού της CINAR AE είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την υλοποίηση του οράματος αυτού.

Η CINAR AE παρακολουθεί και υιοθετεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών της.

Αποτελεί  αποστολή της CINAR AE η προσφορά σύγχρονων τεχνικά λύσεων στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ακολουθώντας τις βέλτιστες κάθε φορά πρακτικές. Η επίτευξη μηδενικής απόρριψης αποβλήτων – zero waste – παραμένει  διαρκής στόχευση της εταιρείας.