Ταξινόμηση των αποβλήτων σας

Η ορθή ταξινόμηση των αποβλήτων προσδίδει αξία στην επιχείρησή σας εντάσσοντάς την στην κυκλική οικονομία και εξοικονομεί πόρους.

Οι ειδικοί μας αναλαμβάνουν την ταξινόμηση των αποβλήτων ακολουθώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συσχέτιση των αποβλήτων με την παραγωγική διαδικασία
Οι ειδικοί μας αποτυπώνουν την παραγωγική διαδικασία από την οποία προκύπτουν τα απόβλητα και τη συσχετίζουν με κάθε ρεύμα αποβλήτων.
Διενέργεια δειγματοληψίας
Τα έμπειρα συνεργεία μας διενεργούν δειγματοληψία με την καθοδήγηση και επίβλεψη του υπεύθυνου Χημικού Μηχανικού της εταιρείας μας εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα.
Ταξινόμηση κατά ΕΚΑ
H ανάλυση και ο συνδυασμός όλων των δεδομένων οδηγούν στην τελική ταξινόμηση κατά ΕΚΑ.
Αξιοποίηση Στοιχείων MSDS
H πληροφορία που περιέχεται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet) των χημικών υλών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής αξιοποιείται από την ομάδα των τεχνικών μας.
Χημικές Αναλύσεις
Τα δείγματα που λαμβάνονται οδηγούνται για χημικές και θερμιδομετρικές αναλύσεις στο εργαστήριο της εταιρείας μας και σε εξειδικευμένα διαπιστευμένα εργαστήρια.
Ταξινόμηση κατά ΕΚΑ
H ανάλυση και ο συνδυασμός όλων των δεδομένων οδηγούν στην τελική ταξινόμηση κατά ΕΚΑ.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας