Καταστροφή ναρκωτικών σκευασμάτων και Α’ υλών αυτών

Ασφαλής και πιστοποιημένη καταστροφή ναρκωτικών, με αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.

Αναλαμβάνουμε την πιστοποιημένη καταστροφή ναρκωτικών σκευασμάτων και Α’ υλών αυτών.

Παραλαμβάνουμε ληγμένα και εκτός προδιαγραφών ναρκωτικά και τις Α’ ύλες αυτών.
Τα εκπαιδευμένα συνεργεία μας, εκτελούν όλες τις εργασίες διαλογής συσκευασίας-φόρτωσης-μεταφοράς
Προσφέρουμε υπηρεσίες αποθήκευσης-ταξινόμησης και ανασυσκευασίας στο σύγχρονο αδειοδοτημένο κέντρο διαμετακόμισης της εταιρείας μας
Διεκπεραιώνουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις σε ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, Διευθύνσεις Υγιεινής
Εκδίδουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις
Ασφαλίζουμε την μεταφορά των υλικών προς καταστροφή έναντι τρίτων και έναντι του περιβάλλοντος
Εξασφαλίζουμε την πλήρη ιχνηλασιμότητα του φορτίου των αποβλήτων σας
Προσφέρουμε τη δυνατότητα τελικής διάθεσης των ναρκωτικών αποβλήτων σας σε σύγχρονες πιστοποιημένες μονάδες κάθε τύπου επεξεργασίας & αξιοποίησης
Παρέχουμε πιστοποιητικό ασφαλούς τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας