Επιτόπια επεξεργασία
H επιτόπια επεξεργασία με φυσικοχημικές μεθόδους προσθέτει αξία στην επιχείρησή σας και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους.

Κινητή μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας

Η εταιρεία μας λειτουργεί από το 1998 την πιστοποιημένη κινητή μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών και λασπωδών αποβλήτων.

Η κινητή αυτή μονάδα είναι αποτέλεσμα ερευνητικών προσπαθειών ανάπτυξης ευέλικτου εξοπλισμού για την επιτόπια εξουδετέρωση επικινδύνων αποβλήτων με φυσικοχημικές μεθόδους.

Η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του παραγωγού αποβλήτων, στις οποίες ο εξοπλισμός μεταφέρεται με ίδια μέσα της εταιρείας μας. Η λειτουργία του εξοπλισμού εξασφαλίζεται από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται είναι η εξουδετέρωση, η κροκίδωση, η καθίζηση, η δέσμευση των βαρέων μετάλλων, η διαλογή και η διήθηση.

Το παραγόμενο στερεό υπόλειμμα (filter cake) μετά την φίλτρανση αξιοποιείται ως εναλλακτική πρώτη ύλη. Το υγρό κλάσμα της φίλτρανσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως βιομηχανικό νερό, να αξιοποιηθεί για ανάγκες άρδευσης ή να απορριφθεί σε φυσικό αποδέκτη.

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της κινητής μονάδας

Επιτόπια επεξεργασία αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
Ικανοποίηση αρχής εγγύτητας
Πιστοποιημένη λειτουργία
Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Διάγραμμα ροής της Επεξεργασίας

Production flow -Animation pics

Εφαρμογές

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας