Έρευνα & Ανάπτυξη

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
Μέθοδοι μείωσης CO2
Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας
Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων

Η εταιρεία μας CINAR AE διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος.

Μέσα από τη συμμετοχή μας σε προγράμματα Eρευνας & Aνάπτυξης, η ομάδα στελεχών και συνεργατών μας έχει αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία που προσφέρουν λύσεις σε απλά και σύνθετα έργα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αξιοποιώντας:
  • Την έμπειρη επιστημονική ομάδα μας
  • Τα εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης
  • Το δίκτυο διεθνών συνεργασιών
  • Τη μακρόχρονη εμπειρία σε μελέτες ενέργειας και περιβάλλοντος

Επιτυγχάνουμε το βέλτιστο κάθε φορά αποτέλεσμα.

Η εμπειρία μας αξιοποιείται από:

 

  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς
  • Βιομηχανία
  • Επενδυτές ΑΠΕ
  • Τοπική αυτοδιοίκηση

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας