Απόβλητα ΑΠΕ
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητα από εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών.
Επιτυγχάνουμε τον μέγιστο βαθμό ανακύκλωσης των αποβλήτων εργασιών συντήρησης και των υλικών στο τέλος ζωής των εγκαταστάσεων παραγωγής πράσινης ενέργειας.
Παραλαβή των αποβλήτων από τις εργασίες συντήρησης
Αποσυναρμολόγηση στοιχείων ανεμογεννητριών & φωτοβολταϊκών
Ασφαλής τεμαχισμός και πρότυπη συσκευασία
Διαλογή και ταξινόμηση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
Ανακύκλωση μεταλλικών εξαρτημάτων
Επαναχρησιμοποίηση υλικών και θερμική αξιοποίηση
Τελική διάθεση σε σύγχρονης τεχνολογίας εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας