Βιομηχανικά απόβλητα
Συνεισφέρουμε στην κυκλική οικονομία με τη διαχείριση των αποβλήτων της βιομηχανικής παραγωγής.
O συνεργάτης σας στην ασφαλή διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων.
Λάσπες
Άντληση από δεξαμενές συλλογής
Μείωση όγκου στερεών αποβλήτων προς διαχείριση
Aνακύκλωση νερού
Εναλλακτική αξιοποίηση φιλτραρισμένου στερεού υπολείμματος
Πιστοποιημένη διεργασία
Χορήγηση πρωτοκόλλου εργασιών
Υπόλοιπα Παραγωγής
Έτοιμα προϊόντα και Α’ ύλες
Υγρά, στερεά, πάστα
Παραλαβή xύδην ή στις αρχικές τους συσκευασίες
Ταξινόμηση και καταμέτρηση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων
Υποστήριξη φορολογικής καταστροφής
Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας