Μελάνια και υγρά Εκτυπώσεων
Εμπιστευθείτε μας τα απόβλητά σας από διαδικασίες εκτυπώσεων, για την βέλτιστη διαχείριση.
Είμαστε οι ειδικοί στη διαχείριση υγρών αποβλήτων και μελανιών από εκτυπωτικές μονάδες.
Υλικά με βάση το νερό ή διαλύτη
Υγρά, στερεά, πάστα
Εκτός προδιαγραφών, χρησιμοποιημένα, υπόλοιπα παραγωγής
Διαλογή και ταξινόμηση επικινδύνων και μη επικινδύνων
Παραλαβή χύδην ή συσκευασμένα
Τελική διάθεση σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις
Χορήγηση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας