Γιατί να μας επιλέξετε
Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας CINAR AE για την ολική διαχείριση των αποβλήτων σας, διασφαλίζοντας την συμμετοχή μας στη δέσμευσή σας για προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική ευθύνη.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Προσεκτική ανάλυση και μελέτη των δεδομένων από τους ειδικούς μας
Επιλογή της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση των αποβλήτων σας
Υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
Επιλογή λύσεων που οδηγούν σε μηδενική απόρριψη αποβλήτων
Προτεραιότητα διαχείρισης σε εγκαταστάσεις ανάκτησης, ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων (RDF/SRF)
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την μελλοντική βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών.
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Προσεκτική ανάλυση και μελέτη των δεδομένων από τους ειδικούς μας
Επιλογή της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση των αποβλήτων σας
Υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
Επιλογή λύσεων που οδηγούν σε μηδενική απόρριψη αποβλήτων
Προτεραιότητα διαχείρισης σε εγκαταστάσεις ανάκτησης, ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων (RDF/SRF)
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την μελλοντική βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών.
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία

Εξυπηρέτηση στις εγκαταστάσεις σας

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.
Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.

Ασφάλεια ανθρώπων & περιβάλλοντος

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε θέματα ασφαλείας
Σχεδιασμός των έργων από τον Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ
Οδηγίες και επίβλεψη έργων από τον Τεχνικό Ασφαλείας
Η ασφάλεια και οι ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τις πιστοποιημένες διεργασίες που ακολουθούμε.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές
περιβάλλον για όλους.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές
περιβάλλον για όλους.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε θέματα ασφαλείας
Σχεδιασμός των έργων από τον Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ
Οδηγίες και επίβλεψη έργων από τον Τεχνικό Ασφαλείας
Η ασφάλεια και οι ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τις πιστοποιημένες διεργασίες που ακολουθούμε.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Ικανοποίηση πελατών

Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές επενδύοντας τους απαιτούμενους πόρους για να προσδώσουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές επενδύοντας τους απαιτούμενους πόρους για να προσδώσουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Η διαχείριση των αποβλήτων σας σχεδιάζεται από τον εξειδικευμένο προσωπικό σας σύμβουλο
Ο σχεδιασμός μας εγγυάται την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών
Η διαχείριση των αποβλήτων σας γίνεται σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά κορυφαίες εγκαταστάσεις
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.
Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές επενδύοντας τους απαιτούμενους πόρους για να προσδώσουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Η διαχείριση των αποβλήτων σας σχεδιάζεται από τον εξειδικευμένο προσωπικό σας σύμβουλο
Ο σχεδιασμός μας εγγυάται την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών
Η διαχείριση των αποβλήτων σας γίνεται σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά κορυφαίες εγκαταστάσεις
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.

Ανοικτή γραμμή ενημέρωσης

Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για επίλυση κάθε απορίας σας
Αμφίδρομη ροή πληροφορίας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
Διακριτικότητα και εχεμύθεια στη διαχείριση της πληροφορίας
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.
Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για επίλυση κάθε απορίας σας
Αμφίδρομη ροή πληροφορίας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
Διακριτικότητα και εχεμύθεια στη διαχείριση της πληροφορίας
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.

Ιχνηλασιμότητα

Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων σας
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μεταφοράς
Δυνατότητα συστήματος παρακολούθησης GPS
Παραγωγή οπτικοποιημένου υλικού της φάσης επεξεργασίας κατόπιν απαίτησης
Παροχή πιστοποιητικού κάθε φάσης διαχείρισης
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων σας
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μεταφοράς
Δυνατότητα συστήματος παρακολούθησης GPS
Παραγωγή οπτικοποιημένου υλικού της φάσης επεξεργασίας κατόπιν απαίτησης
Παροχή πιστοποιητικού κάθε φάσης διαχείρισης
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.

Εγγύηση ιχνηλασιμότητας

Συνεργασία με αξιόπιστους μεταφορείς

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας