Γιατί να μας επιλέξετε

Εμπιστευθείτε την εταιρεία μας CINAR AE για την ολική διαχείριση των αποβλήτων σας, διασφαλίζοντας την συμμετοχή μας στη δέσμευσή σας για προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική ευθύνη.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία
Προσεκτική ανάλυση και μελέτη των δεδομένων από τους ειδικούς μας
Επιλογή της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση των αποβλήτων σας
Υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
Επιλογή λύσεων που οδηγούν σε μηδενική απόρριψη αποβλήτων
Προτεραιότητα διαχείρισης σε εγκαταστάσεις ανάκτησης, ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων (RDF/SRF)
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την μελλοντική βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών.
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με στόχο την μηδενική απόρριψη. Προσθέτουμε αξία στην επιχείρησή σας.
Κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία
Προσεκτική ανάλυση και μελέτη των δεδομένων από τους ειδικούς μας
Επιλογή της βέλτιστης πρακτικής στη διαχείριση των αποβλήτων σας
Υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
Επιλογή λύσεων που οδηγούν σε μηδενική απόρριψη αποβλήτων
Προτεραιότητα διαχείρισης σε εγκαταστάσεις ανάκτησης, ενεργειακής αξιοποίησης και παραγωγής εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων (RDF/SRF)
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την μελλοντική βελτιστοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών.

Εξυπηρέτηση στις εγκαταστάσεις σας

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.
Αναλαμβάνουμε τις εργασίες διαχείρισης στον χώρο παραγωγής των αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας τις ανάγκες μεταφοράς με αποτέλεσμα την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς σας.
Προτεραιότητά μας η πλήρης εξυπηρέτησή σας.

Ασφάλεια ανθρώπων & περιβάλλοντος

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές
περιβάλλον για όλους.
Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε θέματα ασφαλείας
Σχεδιασμός των έργων από τον Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ
Οδηγίες και επίβλεψη έργων από τον Τεχνικό Ασφαλείας
Η ασφάλεια και οι ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τις πιστοποιημένες διεργασίες που ακολουθούμε.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα διαχείρισης των αποβλήτων σας με στόχο την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Προτεραιότητά μας ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.
Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε θέματα ασφαλείας
Σχεδιασμός των έργων από τον Σύμβουλο ΣΑΜΕΕ
Οδηγίες και επίβλεψη έργων από τον Τεχνικό Ασφαλείας
Η ασφάλεια και οι ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τις πιστοποιημένες διεργασίες που ακολουθούμε.

Ικανοποίηση πελατών

Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές επενδύοντας τους απαιτούμενους πόρους για να προσδώσουμε αξία στην επιχείρησή σας.
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.
Η διαχείριση των αποβλήτων σας σχεδιάζεται από τον εξειδικευμένο προσωπικό σας σύμβουλο
Ο σχεδιασμός μας εγγυάται την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών
Η διαχείριση των αποβλήτων σας γίνεται σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά κορυφαίες εγκαταστάσεις
Εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές επενδύοντας τους απαιτούμενους πόρους για να προσδώσουμε αξία στην επιχείρησή σας.
H ικανοποίηση των αναγκών σας καθοδηγεί την πορεία μας.
Η διαχείριση των αποβλήτων σας σχεδιάζεται από τον εξειδικευμένο προσωπικό σας σύμβουλο
Ο σχεδιασμός μας εγγυάται την υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών
Η διαχείριση των αποβλήτων σας γίνεται σε τεχνολογικά και περιβαλλοντικά κορυφαίες εγκαταστάσεις

Ανοικτή γραμμή ενημέρωσης

Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για επίλυση κάθε απορίας σας
Αμφίδρομη ροή πληροφορίας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
Διακριτικότητα και εχεμύθεια στη διαχείριση της πληροφορίας
Σας παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης της διαχείρισης των αποβλήτων σας.
H συνεχής ενημέρωση και ροή πληροφορίας χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης.
Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για επίλυση κάθε απορίας σας
Αμφίδρομη ροή πληροφορίας για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος
Διακριτικότητα και εχεμύθεια στη διαχείριση της πληροφορίας

Ιχνηλασιμότητα

Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων σας
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μεταφοράς
Δυνατότητα συστήματος παρακολούθησης GPS
Παραγωγή οπτικοποιημένου υλικού της φάσης επεξεργασίας κατόπιν απαίτησης
Παροχή πιστοποιητικού κάθε φάσης διαχείρισης
Η απόλυτη γνώση της εξέλιξης της πορείας παραλαβής και τελικής διαχείρισης των αποβλήτων σας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Εγγυώμαστε την ιχνηλασιμότητα του πλήρους κύκλου διαχείρισης των αποβλήτων σας.
Διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων σας
Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της μεταφοράς
Δυνατότητα συστήματος παρακολούθησης GPS
Παραγωγή οπτικοποιημένου υλικού της φάσης επεξεργασίας κατόπιν απαίτησης
Παροχή πιστοποιητικού κάθε φάσης διαχείρισης

Εγγύηση ιχνηλασιμότητας

Συνεργασία με αξιόπιστους μεταφορείς

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας