Κυκλική οικονομία

Αξιοποιούμε τα απόβλητά σας, μειώνουμε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα, κάνουμε πράξη την κυκλική οικονομία, προσδίδουμε αξία στην επιχείρησή σας.

Βέλτιστη διαχείριση
Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά σας με τον βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο, αναλαμβάνοντας δράσεις που εντάσσουν την εταιρεία σας στην αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας.
Διαλογή στην πηγή
Οι ειδικοί μας, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας σας, εκπονούν και υλοποιούν προγράμματα διαλογής αποβλήτων στην πηγή με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους και την, κατά το δυνατόν, μείωση της πιθανότητας απόρριψής τους.
Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
Βελτιστοποιούμε, εφαρμόζοντας προγράμματα διαλογής, ταξινόμησης και ομαδοποίησης, τις διαδρομές μεταφοράς των αποβλήτων σας για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα.
Επαναχρησιμοποίηση και ενεργειακή αξιοποίηση
Δίνουμε προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, αυξάνοντας το μέρισμα που η εταιρεία σας επιστρέφει στην οικονομία και στην κοινωνία.
Μετρήσιμα αποτελέσματα
Ενεργούμε με γνώμονα την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, επιλέγουμε τις βέλτιστες μεθόδους διαχείρισης και παράγουμε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες/συνεργάτες μας.
Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επιχείρησή σας και η συμβολή μας στην δέσμευσή σας για κοινωνική εταιρική ευθύνη αποτελούν τον οδηγό μας για την διαχείριση των αποβλήτων σας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας