Ανασυσκευασία

Προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από κινδύνους φθαρμένων μέσων συσκευασίας και διαρροών.

Εμπιστευτείτε την ανασυσκευασία των αποβλήτων σας στα έμπειρα συνεργεία της εταιρείας μας.

Επιτόπιες εργασίες
Τα συνεργεία μας αναλαμβάνουν την ανασυσκευασία των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις σας, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.
Τεχνικός Ασφαλείας
Όλες οι εργασίες της συσκευασίας εκτελούνται με την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Ασφαλείας της εταιρείας μας.
Διαμετακομιστικό κέντρο
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες αποθήκευσης και ανασυσκευασίας στο σύγχρονο κέντρο διαμετακόμισης της εταιρείας μας.
Δια βίου εκπαίδευση
Η συνεχής και δια βίου εκπαίδευση των συνεργείων μας εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των εκτελουμένων εργασιών.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας