Ασφαλής συσκευασία

H ασφαλής συσκευασία εξασφαλίζει την περιβαλλοντικά ορθή συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων σας.

Η επιλογή των κατάλληλων μέσων συσκευασίας γίνεται από τους ειδικούς της εταιρείας μας με γνώμονα την ασφάλεια και την βέλτιστη διαχείριση.


Πιστοποιημένες φιάλες
Κατάλληλες για αέρια απόβλητα υπό πίεση

Δεξαμενές ISO
Κατάλληλες για υγρά απόβλητα και αέρια απόβλητα υπό πίεση

Μεταλλικά UN βαρέλια
Κατάλληλα για υγρά, παχύρρευστα, λασπώδη και στερεά απόβλητα

Πλαστικά UN βαρέλια
Κατάλληλα για συγκεκριμένα υγρά, παχύρρευστα, λασπώδη και στερεά απόβλητα

IBC – UN παλετοδεξαμενές
Κατάλληλες για υγρά απόβλητα

UN μεγασάκκοι
Κατάλληλοι για στερεά και λασπώδη απόβλητα

Βυτιοφόρα
Κατάλληλα για οδική μεταφορά υγρών αποβλήτων

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας