Πιστοποιημένη παραλαβή των αποβλήτων σας

Διεκπεραιώνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες παραλαβής αποβλήτων,
τηρώντας αυστηρές και υψηλές προδιαγραφές, δημιουργούμε
προστιθέμενη αξία για την επιχείρησή σας.

Η επιλογή των κατάλληλων μέσων συσκευασίας γίνεται από τους ειδικούς μας σε συνεργασία
με την εταιρεία σας, με κριτήρια την ταχύτητα αποκομιδής, την ασφάλεια μεταφοράς
και την εξοικονόμηση πόρων.

Συσκευασία και μεταφορά
Τα έμπειρα συνεργεία μας εκτελούν όλες τις εργασίες της συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς των αποβλήτων σας σε σύγχρονης τεχνολογίας εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης εντός και εκτός Ελλάδος.
Ασφάλιση και διαδικασίες
Διεκπεραιώνουμε όλες τις διατυπώσεις, αναλαμβάνοντας την έκδοση των απαιτουμένων εγκρίσεων και ασφαλίζοντας την μεταφορά των αποβλήτων σας έναντι τρίτων και έναντι ζημιών στο περιβάλλον.
3PL και ανασυσκευασία
Προσφέρουμε υπηρεσίες 3PL και ανασυσκευασίας στο σύγχρονο κέντρο διαμετακόμισης της εταιρείας μας.
Ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση
Εξασφαλίζουμε την πλήρη ιχνηλασιμότητα του φορτίου των αποβλήτων σας με on-line παρακολούθηση της πορείας τους μέχρι τον τελικό αποδέκτη και με έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των αποβλήτων σας